Producties

PRODUCTIES

 

Een selectie van onze producties

SYNCHRONICITEIT

Een intrigerende documentaire over synchroniciteit ofwel betekenisvol toeval.

 

MR. RAKOWSKI

“Never underestimate the power of time and understanding to bring the love between father and son to the surface. A hard emotional journey that is worth every second.”

 

-Sheffield Doc/Fest

 

De 91 jarige, in Polen geboren, Sam Rakowski krijgt al vroeg te maken met antisemitisme. Opgejaagd door de nazi’s komen hij en zijn vrouw uiteindelijk in Auschwitz-Birkenau terecht. Ze overleven de verschrikkingen van het kamp en na de oorlog emigreren ze naar de Verenigde Staten. 

Hier wordt hun zoon Richie geboren, bij wie Sam, na de dood van zijn vrouw, in een huisje op diens langgoed woont. Richie is inmiddels 55 en een succesvolle zakenman. Ondanks de zeer moeizame relatie omringt Richie zijn vader met alle mogelijke zorg. Beide mannen zijn getraumatiseerd. Sam door de oorlog en de dood van zijn eerste zoon, Richie door een jeugd die getekend is door zijn afstandelijke en soms agressieve vader. 

In afzonderlijke interviews wordt duidelijk hoe groot het gebrek aan communicatie tussen beiden is en hoe groot de behoefte van Richie is om zijn vader te begrijpen. 

Richie doorloopt een moeizaam proces in een poging de visie op zijn vader opnieuw te bepalen. Door het filmproces lijkt de onoverbrugbaar lijkende kloof te worden overbrugd.

 

“Zowel Sam als Richie zijn ‘Mr. Rakowski’ en ze zijn dan ook beiden de hoofdpersoon in deze prachtige documentaire die het menselijk onvermogen haarscherp voor het voetlicht brengt, maar ook de onvoorstelbare veerkracht die iemand ver boven zichzelf kan laten uitstijgen. Er is nog hoop voor de mensheid.”

 

-Diana Tjin-A Cheong (www.movie2movie.nl)

 

ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

Een vierdelige documentaireserie voor de Nederlandse Publieke Omroep en het ministerie van Buitenlandse Zaken over onderwijs in vier Islamitische landen: Mali, Jemen, Indonesië en Bangladesh. Honderd negenentachtig landen stelden zich ten doel om voor 2015 al hun kinderen van basiseducatie te voorzien.  
Aan het begrip ‘basis educatie’ is in deze conferentie een brede betekenis gegeven: Menselijke ontwikkeling met speciale aandacht voor emancipatie en ‘empowerment’ van groepen, die structureel zijn achtergesteld vanwege hun sociaaleconomische positie, geslacht, religie, of hun etnische of culturele achtergrond.  

‘Basis educatie’ vervult een centrale rol in relatie tot armoede bestrijding en hiermee samenhangende ontwikkelingsthema’s, zoals kinderen en ontwikkeling, reproductieve gezondheid, duurzame ontwikkeling, democratisering, sociale rechtvaardigheid, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en bestrijding van kinderarbeid.  

Het is interessant om te zien hoe dit project in een islamitische context functioneert.

 

 

IJTIHAD: EEN UITLEG VAN DEZE TIJD

De Sudaneese Professor Abdulla An-Na'im is rechtsgeleerde verbonden aan de Emory Universiteit van Atlanta. 

Na de executie van zijn collega Mahmoud Muhammed Taha, zag An-Na'im zich gedwongen zijn geboorteland Sudan te verlaten en te vluchten naar Amerika. 
Door de jaren heen heeft hij verscheidene publicaties geschreven over de reformering van Moslim-recht en heeft hij zich actief ingezet voor de mensenrechten met name van van vrouwen in moslimlanden. 

In deze film portretteren we professor An-Na'im wanneer hij in Jemen workshops geeft voor het project RIGHTS AT HOME. Bij RIGHTS AT HOME gaat het er om dat lokale actoren in verschillende Islamitische landen worden geschoold in het toepassen van de universele mensenrechten. 
An-Na'im geeft zogenaamde "capacity building workshops". Per workshop worden 15 mannen en 15 vrouwen getraind. Ze komen uit alle geledingen van de maatschappij; intellectuelen, mufti's, maatschappelijk werkers etc. Bij de workshops wordt de nadruk gelegd op de toepassing van mensenrechten in gezinssituaties volgens de richtlijnen uit de Koran en uit mensenrechten conventies. 

De nadruk binnen het project 'Rights at Home' wordt gelegd op de rechten van vrouwen en kinderen door middel van twee thema's: de socialisatie van kinderen en de individuele autonomie van vrouwen.

 

 

WONDERBONEN

Nog geen honderd jaar geleden dreigde er in Nederland een groot tekort aan vruchtbare landbouwgrond. Door toenemende bevolkingsdruk raakte de beschikbare bodem steeds verder uitgeput. Dierlijke bemesting schoot tekort. Dankzij de introductie van kunstmest werd het probleem opgelost. Het landbouwareaal kon worden uitgebreid en minder boeren konden meer voedsel produceren 

Een van de oorzaken van de armoede in Afrika is, net zoals vroeger in Nederland, de afnemende vruchtbaarheid van de bodem en de te hoge bevolkingsdruk. Afrikaanse boeren kunnen de dure kunstmest niet betalen. Er is echter een alternatief: ‘Multiple Purpose Legumes’, oftewel de vlinderbloemigen (peulvruchten). 
Als geen andere is deze plantensoort in staat stikstof –grondstof voor kunstmest – uit de lucht te binden. 

De Wageningse hoogleraren Herman van Keulen (bodemkunde) en Ken Giller (plant production systems) doen onderzoek naar de inzetbaarheid van de vlinderbloemigen in ontwikkelingslanden. 
Voor VPRO's NOORDERLICHT volgden we hen naar Kenia en Tanzania.

 

HET FINSE WONDER

Toen deze film werd gemaakt voor NPO2 leek het poldermodel zijn langste tijd te hebben gehad. Finland leek het nieuwe economische voorbeeld te worden. Sterke economische groei, een stijgende arbeidsproductiviteit en een fantastisch stelsel van sociale zekerheid en onderwijs. 

Finland had dit alles voor een groot deel te danken aan haar boegbeeld: Nokia. Ondanks de dip in de telecomsector draaide Nokia boven verwachting.


Wat was het geheim van Nokia?

 

GROENE LEUGENS

'Als de kap van tropisch regenwoud met de huidige snelheid doorgaat, dan is er over een paar jaar niets meer van over,' zegt de milieubeweging. 
De Britse ecoloog en biogeograaf, professor Philip Stott gelooft er helemaal niets van: 'Het tropisch regenwoud wordt volgens hem nauwelijks bedreigd. Daar waar bos wordt gekapt - de beruchte 50 voetbalvelden per minuut die verdwijnen - komt in het overgrote deel secundair bos in de plaats, dat in staat is zich grotendeels te herstellen.' 'Wat ik noem: 'groene leugens!'' 

Voor VPRO NOORDERLICHT bezochten we Philip Stott op in Londen en reisden we af naar Costa Rica, waar professor Henry Hooghiemstra (paleo-ecoloog en paleo-klimatoloog, Universiteit van Amsterdam) en dr. Maarten Kappelle (tropisch ecoloog, INBio/Costa Rica) onderzoek doen naar het tropisch regenwoud.

 

DE REDE VAN HET KIND

Kinderen hebben een natuurlijke neiging tot filosoferen. Jammer genoeg wordt dat ergens rond hun achtste of negende jaar - onder andere door het onderwijssysteem - in de kiem gesmoord. 

Eind jaren zestig nam de Amerikaanse filosoof Mathew Lipman het initiatief om te gaan filosoferen met kinderen met als doel het analytisch en creatieve denken te stimuleren. Het was hem opgevallen dat zijn studenten vaak over een slecht denk- en redeneervermogen beschikten. Volgens Lipman en zijn collega-filosoof prof. Garreth Matthews schoot het reguliere onderwijs tekort in het 'leren denken over denken'. 
Ze richtten het Institute for the Advancement of Philosophy for Children op. Lipman en Matthews ontwikkelden materiaal dat als basis kon dienen voor filosofische gesprekken met kinderen van 6-12 jaar. Sindsdien verspreidt het 'filosoferen met kinderen' zich langzaam maar zeker over de wereld. 

Berrie Heesen is een van de pioniers die kinderfilosofie in Nederland introduceerde. Er worden steeds meer onderwijzers getraind in het begeleide van filosofische gesprekken in de klas. 

Voor VPRO NOORDERLICHT filmden we op de basisschool 'De Icarus te Heemstede en op een basisschool in Rostock in het voormalige Oost-Duitsland, waar na de Wende in 1993 naast godsdienst het vak filosoferen als keuzevak op alle basisscholen werd ingevoerd.

 

 

Bekijk film (Nederlands ondertiteling)

HET DOEMDENKEN VOORBIJ

Voor VPRO NOORDERLICHT maakten we een documentaire over de Amerikaanse econoom Julian Simon.

‘Het leven op aarde wordt steeds prettiger!’ Dat is de vrolijke boodschap die de Julian Simon verkondigde. Het milieu wordt steeds schoner, de honger in de wereld neemt af, de levensverwachting neemt toe, we worden steeds rijker... en dat alles niet ondanks dat de wereldbevolking toeneemt, maar volgens Simon zelfs dankzij het feit dat die wereldbevolking toeneemt!

Het enige dat Simons zonnige humeur verstoort is dat bijna niemand al dat mooie nieuws gelooft: de wereld zwelgt in pessimisme over milieu, overbevolking en klimaatverandering en dat pessimisme verziekt volgens hem niet alleen ten onrechte de sfeer op aarde, maar het kost ook nog handenvol geld.